Psychosomatische fysiotherapie

Veel mensen leven met lichamelijke onvoldoende verklaarde klachten, daarbij kunt u denken aan chronische pijn en vermoeidheid. Tevens komen er veel lichamelijke klachten als gevolg van stress voor; zoals hartkloppingen, somberheid en spierspanning. De psychosomatisch fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de relatie tussen geestelijke en lichamelijke klachten.

Net als bij een algemeen fysiotherapeut zal tijdens een eerste bezoek een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek worden afgenomen. Wanneer uw bewegings(on)mogelijkheden, beperkingen in activiteiten en sociaal maatschappelijke problemen zijn vastgesteld worden er samen met u persoonlijke doelen opgesteld. Gedurende uw behandeling adviseert, behandelt en begeleidt de psychosomatisch fysiotherapeut, om er voor te zorgen dat u weer optimaal kunt bewegen en functioneren in het dagelijks leven.

Ook voor preventieve gezondheidszorg kunt u naar de fysiotherapeut. Tijdens het vraaggesprek, onderzoek en behandelplan wordt er gekeken naar kwetsbaarheden die tot op heden nog niet tot klachten hebben geleidt. Deze vorm van fysiotherapie krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht en wordt onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek.