Mindfulness

Tijdens een mindfulness training worden er oefeningen gedaan om de aandacht voor het huidige moment te vergroten. De oefeningen bestaan uit; concentreren op de ademhaling, begeleide meditaties, visualisaties en milde bewegingen. Het zijn diverse oefeningen die er toe leiden dat uw bewuster gaat handelen in het dagelijks leven.

“You can’t stop the waves, but you can learn to surf.” Is een bekende uitspraak van Jon Kabat-Zinn de grondlegger van mindfulness. Met deze metafoor bedoelt hij dat we de invloeden van buiten niet kunnen veranderen, maar wel de manier waarop we erop reageren. Dat is de essentie van de training, leer weloverwogen keuzes te maken door gedachte, gevoelens, fysieke sensaties en impulsen onder de aandacht uw te brengen.

Gina_30.jpg